"Obyvatelům domu se tak v maximální míře nabízí radost ze slunce, vzduchu, zeleně
a výhledů na jedno z nejkrásnějších lázeňských měst".....
Jakou radost to přineslo Karlovarákům a proč je město označováno jako nejkrásnější město, to architekt zřejmě nebral v úvahu.