Hotel Thermal - ukázka toho jak se stavebníci vyrovnali s prostorem který se jim nabízel.
Proč takto narušili ráz údolí není dodnes jasné mnoha místním.