Egyptské stavební umění obeliskům přisuzovalo roli "zhmotnělého paprsku slunce". Kdo však mohl kývnout na
umístění egyptského obelisku do Karlových Varů, ten asi nevěděl že zde ze země tryská "zhmotnělá voda pro zdraví".