Je třeba být nanejvýš obezřetný aby se toto "obdivované" dílo neobjevilo třeba před Karlovarským magistrátem.
Nápadů tohoto ražení bylo již za každého vedení ve městě dost.