Karlovy Vary jsou městem s hodnotným architektonickým potenciálem a vyznačují se především bohatou
štukovou výzdobou lázeňských fasád, dalo by se také říci - jsou městem románského cementu.