Stavba garáží s byty před hotelem Imperiál měla být podle projektu nižší. Zde se jedná o nepovolenou stavbu
kde původně nemělo být patro a snad již vůbec ne byty. Z tohoto gesta investorů, architektů
a povolovacích orgánů je patrné, že jim nezáleží na tom, jak bude město vypadat.