Aura Palace - Aura je podle teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů.
Auru se zřejmě může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.